Bagmati

Executive Committee

नरेन्द्र राज बस्नेत

कार्यकारी समिति अध्यक्ष

वीरेन्द्र प्रसाद थपलिया

कार्यकारी समिति सदस्य

माला खरेल

कार्यकारी समिति सदस्य

भरत प्रसाद पराजुली

कार्यकारी समिति सदस्य

रमेश कुमार पाण्डेय

कार्यकारी समिति सदस्य

जानुका ढकाल

कार्यकारी समिति सदस्य

पुरस्कृत अधिकारी

कार्यकारी समिति सदस्य

श्री नवराज प्याकुरेल

आयोजना प्रमुख